Streven naar duurzaamheid

Streven naar duurzaamheid

Lorem ipsum

Vanwege het dubbel doel van kostenreductie en het realiseren van maximale duurzaamheid, nemen de eisen toe op het gebied van het ontwerp, de werking en de performance van gebouwen. De huidige trend naar bouwen met beperkte energie of het zogeheten ‘bijna nul energie’-bouwen reflecteert radicale veranderingen in de manier waarop gebouwen ontworpen en gebouwd worden, zodat we hun milieu-impact kunnen reduceren.

Meer dan een kwart van de CO2-emissies in Europa wordt veroorzaakt door verwarming, verlichting en werkende apparatuur in onze woningen. 80% Daarvan gaat zitten in het verwarmen van woonruimte en van water. Het is duidelijk dat we alternatieven moeten vinden, en een meer efficiënte manier om onze huizen en water te verwarmen. Warmtepompen verzamelen de energie in de bodem, de lucht of het water en zetten die om in een ecologisch duurzame klimaatbeheersing voor gebouwen.

Omdat er geen fossiele brandstoffen worden verbruikt, zijn warmtepompen zeer milieuvriendelijk en helpen ze u met het behalen van uw emissie-doelstellingen.

Lucht- en bodemwarmtepompen kunnen in potentie de CO2-emissies van een woning tot 50% reduceren, en kunnen fungeren als uw persoonlijke bijdrage aan de internationale commitment dat tegen 2020 20% van Europa’s energie uit duurzame bronnen moet komen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

Schrijf ons

Choose from the list...
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

GeoTherma bvba

0032 16 65 65 58

Ecoterm.be

0032 9 324 79 69